Arvot ja toiminta-ajatus

TOIMINTA-AJATUS

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) tehtävänä on hoitaa jätehuoltoa omistajakuntien puolesta mahdollisimman laajasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Lakisääteistä toimintaa tuetaan markkinaehtoisella toiminnalla.

ARVOT

Arvomme ovat avoimuus, tasapuolisuus ja vastuullisuus. Arvot kuvaavat tapaa, jolla toimimme.

Avoimuus on kuntien omistamalle julkista palvelutehtävää hoitavalle yritykselle tärkeää ylläpidettäessä luottamusta toimialueen asukkaisiin, omistajiin ja viranomaisiin. Avoimuus näkyy eri sidosryhmille esimerkiksi aktiivisena, vuorovaikutteisena ja rehellisenä viestintänä yhtiön toiminnasta sekä vuorovaikutuksena ja mukana olona erilaisissa yhteistyöfoorumeissa ja projekteissa.

Tasapuolisuutta toteutetaan kohdennettaessa palveluita asukkaille ja yrityksille. Toimialueelle on suunniteltu ja toteutettu hyvin toimiva ja tasapuolisesti eri puolilla toimialuetta asuvia palveleva asumisen jätteiden vastaanottopalveluiden verkosto.

Vastuullisuus sisältää ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun. Lue lisää vastuullisuudesta.

VISIO VUOTEEN 2021

PHJ on arvostettu ja merkittävin yhdyskuntajätehuollon palveluiden tarjoaja Päijät-Hämeessä. Pääosa jätteenkäsittelyn kuluista katetaan jätteistä jalostettujen tuotteiden myyntituloilla.

KESKEISET PÄÄMÄÄRÄT

Hyvä palvelutaso tarkoittaa palvelujen saavutettavuutta, käytettävyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä. Oleellinen osa hyvää palvelutasoa on logistisesti tehokas ja materiaalihyötykäyttöä edistävä kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Korkea materiaalikierrätysaste tarkoittaa, että vähintään 50 % yhdyskuntajätteistä ohjataan materiaalikierrätykseen. Tähän päästään laajalla syntypaikkalajittelulla, käsittelytekniikoiden oikealla valinnalla ja niiden tehokkaalla käytöllä.

Ympäristöhaittojen vähentämisen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin jätehuollon osa-alueisiin; kuljetuksiin, käsittelyyn ja loppusijoitukseen.

TOIMINTAPOLITIIKKA

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n tehtävänä on hoitaa jätehuoltoa omistajakuntien puolesta mahdollisimman laajasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Lakisääteistä toimintaa tuetaan markkinaehtoisella toiminnalla.

  1. Suunnittelemme ja toteutamme jätelain sekä yhteistyö- ja osakassopimuksen tavoitteiden mukaista tasapuolista jätehuoltojärjestelmää, jonka avulla ehkäisemme ja vähennämme ympäristövaikutuksia vesistöön, maaperään ja ilmaan.
  2. Toimimme ympäristö- ja työturvallisuussäädösten sekä muiden organisaatiota velvoittavien vaatimusten mukaisesti.
  3. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakaslähtöisesti omistajien ohjauksessa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
  4. Toimimme niin, että työympäristö on turvallinen ja henkilöstö työkykyinen. Sitoudumme vammojen ja terveyden heikentämisen ehkäisemiseen.
  5. Sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen.
  6. Toteutamme avointa, vuorovaikutteista, aktiivista ja rehellistä tiedotuspolitiikkaa.
  7. Tämä toimintapolitiikka liitetään vuosittain julkaistavaan vuosi- ja ympäristökatsaukseen.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitus hyväksynyt 5.5.2010, tarkistettu edellisen kerran 10.4.2015.