Arvot ja toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) tehtävänä on hoitaa jätehuoltoa omistajakuntien puolesta mahdollisimman laajasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Lakisääteistä toimintaa tuetaan markkinaehtoisella toiminnalla.

Arvot

PHJ on avoin, tasapuolinen ja vastuullinen yritys.

Visio vuoteen 2020

PHJ on arvostettu ja merkittävin yhdyskuntajätehuollon palveluiden tarjoaja Päijät-Hämeessä.
Pääosa jätteenkäsittelyn kuluista katetaan jätteistä jalostettujen tuotteiden myyntituloilla.

Keskeiset päämäärät

  • Hyvä palvelutaso tarkoittaa palvelujen saavutettavuutta, käytettävyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä. Oleellinen osa hyvää palvelutasoa on logistisesti tehokas ja materiaalihyötykäyttöä edistävä kunnan järjestämä jätteenkuljetus.
  • Korkea materiaalikierrätysaste tarkoittaa, että vähintään 50 % yhdyskuntajätteistä ohjataan materiaalikierrätykseen. Tähän päästään laajalla syntypaikkalajittelulla, käsittelytekniikoiden oikealla valinnalla ja niiden tehokkaalla käytöllä.
  • Ympäristöhaittojen vähentämisen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin jätehuollon osa-alueisiin; kuljetuksiin, käsittelyyn ja loppusijoitukseen

Toimintapolitiikka

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n tehtävänä on hoitaa jätehuoltoa omistajakuntien puolesta mahdollisimman laajasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Lakisääteistä toimintaa tuetaan markkinaehtoisella toiminnalla.

  1. Suunnittelemme ja toteutamme jätelain sekä yhteistyö- ja osakassopimuksen tavoitteiden mukaista tasapuolista jätehuoltojärjestelmää, jonka avulla ehkäisemme ja vähennämme ympäristövaikutuksia vesistöön, maaperään ja ilmaan.
  2. Toimimme ympäristö- ja työturvallisuussäädösten sekä muiden organisaatiota velvoittavien vaatimusten mukaisesti.
  3. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakaslähtöisesti omistajien ohjauksessa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
  4. Toimimme niin, että työympäristö on turvallinen ja henkilöstö työkykyinen. Sitoudumme vammojen ja terveyden heikentämisen ehkäisemiseen.
  5. Sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen.
  6. Toteutamme avointa, vuorovaikutteista, aktiivista ja rehellistä tiedotuspolitiikkaa.
  7. Tämä toimintapolitiikka liitetään vuosittain julkaistavaan vuosi- ja ympäristökatsaukseen.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitus hyväksynyt 5.5.2010, tarkistettu edellisen kerran 10.4.2015.