Tietosuoja-asiat

Tälle sivulle on koottu yhtiön henkilötietoja sisältävien rekisterien tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojailmoitukset ja tietosuojapolitiikka.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti tietosuoja-asioiden yhteyshenkilölle: talouspäällikkö Sari Leiskallio, 044 373 6794, sari.leiskallio@phj.fi

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Muut kysymykset ja yhteydenotot tietosuojailmoituksia koskien voidaan tehdä myös sähköpostilla tai puhelimitse.

Rekisteri-ilmoitus Asiakasrekisteri

Tietosuojailmoitus arvonnat, kilpailut, kyselyt ja tapahtumat

Tietosuojailmoitus PHJ uutiskirjeet

Tietosuojailmoitus Facebook yhteisöpalvelu

Tietosuojapolitiikka

Kaikkien Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n henkilökuntaan ja johtoon, ml. hallitus, kuuluvien tulee noudattaa näitä tietosuojan keskeisiä periaatteita

  • henkilötietoja käytetään vain siihen käyttötarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty
  • henkilötietoja kerätään käyttötarkoituksen mukainen määrä, ei enempää
  • henkilötietojen käsittely toteutetaan täsmällisesti. Väärien, vanhentuneiden ja virheellisten tietojen käsittely on kielletty, ja näiden oikaiseminen on tehtävä tarpeen mukaan.
  • henkilötietojen oikeellisuus varmistetaan, ne pidetään salassa ulkopuolisilta, niitä ei tuhota tai käsitellä asiattomasti
  • henkilötietoja säilytetään käyttötarkoituksen kannalta tarkoituksenmukainen aika
  • tietoja voivat käyttää ainoastaan niitä työssään tarvitsemat henkilöt ja työtehtävänsä suorittamisen edellyttämässä laajuudessa
  • tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä seurataan ja väärinkäytöksiin puututaan
  • tietoturvajärjestelmät pidetään toimivina ja turvallinen käyttö ohjeistetaan. Tietoturva ei ole ainoastaan dokumenttien ja viestien turvaamista, vaan se on kokonaisuus, johon liittyvät sekä tiedonkäsittelylaitteiden fyysinen turvallisuus että tiedonkäsittelijöiden osaaminen.
  • kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta mihinkään ulkopuoliseen kaupalliseen tarkoitukseen
  • kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää PHJ:n omien palveluiden tiedottamisessa osana neuvontapalveluita.

Tämä tietosuojapolitiikka on osa henkilökunnan perehdytystä. Tietosuojan riskit arvioidaan säännöllisesti osana hallituksen tekemää yhtiön riskinarviointia.

Lahdessa 5.6.2018